16.4.04

Férias pequeno-burguesas (III)

Marbella = novo-riquismo pan-arábico com sotaque anglófono.
Expoente máximo - a Casa Branca (do rei Fahd), futuro quartel-general do Pacto Euro-Islâmico.