22.2.05

Barómetro da TSF, primeiro semestre de 2004